DOTACJE

Zapytanie ofertowe na dostawę środków trwałych w ramach realizowanego projektu oznaczenie sprawy 01/2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy części A

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy części B

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy części C

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy części D

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy części E

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy części F