KRUSZYWA DROGOWE

Posiadamy całą gamę kruszyw:
- Łupek czerwony przepalony
- Piaskowiec karboński
- Piaskowiec żółty
- Dolomit
- Żwir

Istnieje możliwość sprzedaży materiału wraz z transportem.
W zależności od potrzeb i terminu płatności ceny materiału do negocjacji .
Miejsce załadunku materiałów : Bytom UL. Św. Elżbiety
Na oferowane kruszywa posiadamy wszelkie badania wykonane przez uprawnione instytucje oraz prowadzimy Książkę Zakładową Produkcji.
Przyjmujemy również ziemię z wykopów, cena do uzgodnienia.
Informujemy również ,iż posiadamy wymagane decyzje na wytworzenie i odzysk odpadów określone przepisami. Prowadzimy pełną dokumentację przejęcia odpadu - karty przekazania oraz zbiorcze zestawienia.

Dyrektor Patryk Wszoła tel. 606-598-391
OFERTA CENOWA
KRUSZYWO GRANULACJA CENA NETTO
Łupek czerwony NIESORT 9,00 zł/t
0 - 10 11,00 zł/t
10 - 40 20,00 zł/t
0 - 31,5 15,00 zł/t
0 - 63,5 16,00 zł/t
31,5 - 63,5, 63-120 20,00 zł/t
60 - 600 20,00 zł/t
Łupek nie przepalony czarny 0 - 40 5,00 zł/t
Pospółka żwirowo piaskowa 0 - 20 30,00 zł/t
Żwir 8 - 10 50,00 zł/t
10 - 31,5 50,00 zł/t
Dolomit 0 - 10 21,00 zł/t
0 - 31,5, 0-63,5 25,00 zł/t
10 - 40 30,00 zł/t
31,5 - 63,5 27,00 zł/t
Piaskowiec żółty (Katowice) 0 - 31,5, 0-63,5 15,00 zł/t
31,5 - 63,5 17,00 zł/t
63 - 200 15,00 zł/t
Piaskowiec karboński 0 - 31,5, 0-63,5 15,00 zł/t
10 - 40 20,00 zł/t
31,5 - 63,5, 63 - 120, 63 - 600 20,00 zł/t
Piasek podsypkowy Kl. II 12,00 - 17,00 zł/t
Piasek płukany - 26,00 zł/t
Piasek żużlowy - 12,00 zł/t
Beton kruszony 0 - 63 18,00 zł/t
Ziemia - Humus - 10,00 - 30,00 zł/t
Frez asfaltowy - 35,00 zł/t
Muł - Do uzgodnienia
Mieszanka energetyczna 0 - 20 27,00 zł/t

W/w ceny są cenami netto bez transportu.