DOTACJE, PROJEKTY UE

Nowa usługa – segregacja i produkcja kruszyw.

W związku z realizacją projektu pn. ,,Unikalna mobilna usługa polegająca na segregacji i produkcji kruszyw w oparciu o recycling odpadów betonowych żelbetowych w miejscu ich wytworzenia z wykorzystaniem mobilnego systemu segregacji” w ramach dofinansowania wprowadziliśmy nową usługę polegającą na wdrożeniu innowacyjnej mobilnej usługi na segregację i produkcję kruszyw w oparciu o recykling odpadów betonowych żelbetowych z wykorzystaniem mobilnego systemu segregacji.

Dotacje